Alleen Jezus Christus redt

via

het cruciale Verlossingsgebed

 

"Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen, U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus.

   Amen."


 

Beste broeders en of zusters... ,

 

als u vandaag verlost bent, mag ik u feliciteren met de overgave van uw ziel aan Jezus Christus!

Wist u dat er een enorm feest losbarst in de hemel bij elke verloste ziel ??? Zoveel wordt van u gehouden  !!!

Ik ben erg trots op u.....

Maar u vraagt zich nu waarschijnlijk af; "Ik ben verlost, maar wat nu?"

 

U behoort nu tot de geestelijke  kerk van onze Heer Jezus Christus. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat de satan geen recht meer op uw ziel heeft, zolang  UW HELE WIL, ALLEEN Jezus toebehoort. 

 

Hoe kan uw ziel behouden worden? Door te doen wat God van ons verlangt, namelijk het letterlijk navolgen van Zijn Geboden. Wat gelijk staat aan Liefde zoals God het bedoeld.

 

U als persoon zal een nieuwe hart en een nieuwe geest van Hem krijgen, zodat uw ziel word klaargestoomd voor de hemelse sferen.

Dat betekent dat u zonde zal herkennen en zal moeten verwerpen door Jezus aan te roepen in deze geestelijke strijd tegen satan en zijn demonen.

Want het feit dat uw ziel nu gered is, betekent dat de satan nu alles op alles zal zetten om u ten val te brengen. Dus als u dat bemerkt, dan zit u op de juiste weg.

HOUD DIT VOL TOT UW LAATSTE ADEM!!!

Ik zegen u in deze strijd,

in de naam van Jezus

 

Amen