Alleen Jezus Christus redt
via
de smalle weg van het leven

Door Verlossing

Door zelfverloochening

Door Hem en uw naasten te dienen,

volgens Zijn Wil.


Laat uw ziel redden, voordat het te laat is,

want de Hel is echt

en tijd is bijna op!!!

De schuld van onze zondeval naar de materiële wereld is onmetelijk groot en kan met geen 1000 mensenlevens worden afgelost. Daarom kwam God zelf om de schuld teniet te doen voor iedereen die Hem en Zijn geboden van Liefde kiest.

Vertrouw daarom nooit op de mening van uzelf of van een ander mens, 

want iedereen heeft zijn eigen ideeën over het leven, 

maar wij mensen hebben de wereld niet gemaakt en kunnen ook zelf geen wijsheid genereren.

Wijsheid en dus inzicht komt van God

Wees wijs en kies  voor 100% zekerheid.

Kies voor Jezus Christus.

Kies voor leven.

 

" Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood." 

Spreuken 14:12


 "Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood."

Openbaring 21:8