1 Korinthe 2:9

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft-voor hen die Hem liefhebben