GOD

 

Houdt van U en


... wil graag weten wat u gelooft...!

 

Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden leed om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als u dit werkelijk gelooft, er in uw hart op vertrouwt en alleen Jezus als uw Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zal u van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

 

Wat is uw antwoord?